Jumat, 06 Mei 2011

Khutbah Jumat Isra' Mi'raj

Khutbah Jumat Isra’ Mi’raj
Hadirin yang dumuliakan Allah SWT.,
Di antara peristiwa penting yang terdapat dalam sejarah hidup nabi kita Muhammad SAW. adalah isro’ dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqso, dan Mi’raj dari Masjidil Aqso ke sampai ke Sidrotul Muntaha yang terjadi pada Malam Senin, 27 Rajab setahun sebelum hijrah atau tahun 126 Miladiyah.
Nabi kita Muhammad SAW. adalah seorang rasul yang sangat nyata membawa kebenaran yang disampaikan kepada manusia, namun tidak begitu saja diterima oleh mereka dengan mudahnya. Lebih-lebih perkara yang pada saat itu dianggap menyalahi atau tidak sesuai dengan adat bukan akal, seperti kejadian isra’ mi’raj dan beberapa mu’jizat lainnya.
Peristiwa isra’ dan mi’raj itu selain untuk menunjukkan kebesaran dan mahakuasanya Alloh SWT. dan ketinggian kedudukan Nabi Muhammad SAW di sisi Alloh SWT serta diterimanya secara langsung perintah solat lima waktu dari Alloh SWT, ini dapat dipahami untuk menguji iman orang yang mendengarkannya. Alloh SWT berfirman dalam QS. Al-Isra’: 60
  •   ••         ••           
60. Dan (ingatlah), ketika kami wahyukan kepadamu: "Sesungguhnya (ilmu) Tuhanmu meliputi segala manusia". dan kami tidak menjadikan mimpi[859] yang Telah kami perlihatkan kepadamu, melainkan sebagai ujian bagi manusia dan (begitu pula) pohon kayu yang terkutuk dalam Al Quran[860]. dan kami menakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka.

[859] mimpi adalah terjemah dari kata Ar Ru'ya dalam ayat Ini maksudnya ialah mimpi tentang perang Badar yang dialami Rasulullah s.a.w. sebelumnya peristiwa perang Badar itu terjadi. banyak pula ahli-ahli tafsir menterjemahkan kata Ar Ru'ya tersebut dengan penglihatan yang Maksudnya: penglihatan yang dialami Rasulullah s.a.w. di waktu malam Isra dan Mi'raj.
[860] ialah pohon zaqqum yang tersebut dalam surat As Shaffat ayat 62 sampai dengan 65.

1 komentar: